Çakra Nedir ve Çakraların Özellikleri Nelerdir?

6
Facebook'ta Paylaş x x Whatsapp'da Paylaş YAZDIR YORUMLAR SONRA OKU

Çakra Nedir ve Çakraların Özellikleri Nelerdir?

Yoga ve new age felsefelerinin gitgide popülerleşmesiyle birlikte, “çakra” kelimesi de son zamanlarda daha sık duyulmaya başladı. Bazı ruhsal inanışlara göre çakra, algılanabilen gerçekliğin çok ötesindeki ruhani bir varoluşun, bedenin çeşitli enerji noktalarında tezahür etmesi anlamına geliyor.

Yoga ve meditasyon ile ilgiliyseniz, çakra kelimesi şüphesiz size tanıdık gelecektir. Hatta çakraları açık tutmanın önemine dair cümleleri fazlasıyla özümsemiş dahi olabilirsiniz. Belki de izlediğiniz bir dizi veya program, kulağınıza çakralarla ilgili bir şeyler fısıldamıştır. Öyle ya da böyle, çakra kelimesi ile yolunuzun pek çok kez kesişmiş olması hiç de şaşırtıcı olmaz. Ancak çakralar ve çakraların vücudun enerji akışında oynadıkları rol, çoğu kişi için hala büyük bir soru işareti.

Peki, zihniniz ve bedeniniz hakkında hissederek düşünmenize yardımcı olan çakraların, üzerinizde tam olarak ne gibi etkilerinin olabileceğini bilmek ister misiniz? Çakranın tanımına ve yedi temel çakranın özelliklerine değineceğimiz bu yazımızda, zihinsel ve duygusal refahınızı teşvik etmek için onları nasıl açık tutabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacağız.

1. Çakra Nedir?

Çakra Nedir
Sanskritçe bir kelime olan çakra, ‘‘tekerlek’’ ya da ‘‘disk’’ anlamına geliyor ve vücutta bulunan enerji merkezlerini ifade ediyor. Maddi bedenin içinde, çakraları barındıran bir ruhsal beden olduğuna inanılıyor. Çakraların bedende; duygusal ve fiziksel esenliği etkileyen belirli enerji alanlara karşılık geldiği ve hayatın tümünü etkilediği düşünülüyor.

Her bir çakra varlığın belirli ruhsal, duygusal, psikolojik ve fiziksel yönleriyle ilişkili oluyor. Dolayısıyla bu enerji merkezlerinin bilincinde olarak, onların dengelenmesini sağlamanın kişide sağaltıcı etkisi olduğu düşünülüyor. Çakraların kapalı olmasının ise birtakım fiziksel, psikolojik ve duygusal sıkıntılara yol açabileceğine inanılıyor. Bu sıkıntıların engellenmesi ise ancak ruhsal enerji akışının yeniden düzenlenmesi ile mümkün hale geliyor.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış olsalar da; asırlar öncesinden gelip günümüzü etkilemeyi başaran çakraların, gözle görülememekle beraber algılanabilir olduklarına inanılıyor. Bu enerji merkezlerine çakra denilmesinin sebebi ise, çakraların bulunduğu noktalarda enerjinin bir çark gibi dönmesi ile açıklanıyor.

1.1. Çakraların Kökeni Nedir?

Çakra sisteminin ilk ortaya çıkışı, Hindistan’da kutsal metin kabul edilen ve milattan önce 5000-2000 yılları arasına kadar uzanan Veda’lara dayanıyor. ‘‘İlahi ya da kutsal bilgi’’ anlamına gelen Veda sözcüğünün ise Sanskritçe’de ‘‘vid (bilmek)’’ kökünden türediği biliniyor.

2. Çakraların Özellikleri Nelerdir?

2. Çakraların Özellikleri Nelerdir?İnsan bedeninde omurga boyunca uzanan yedi ana çakra bulunuyor. Bunların omurga hizası boyunca, kuyruk sokumundan başlayıp başın tepesine kadar sıralandığı kabul ediliyor. Bu yedi ana çakradan her birinin kendisine has bir ismi, rengi, etkisi ve özelliği bulunuyor. Esasen, bedendeki enerji akımını gerçekleştiren 114 çakra çeşidi olduğu söylense de omurilik üzerinde bulunan çakraların zihin, beden ve ruh uyumunu sağlayan en önemli merkezler olduğu düşünülüyor.

2.1. Kök Çakra (Muladhara Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

2.1. Kök Çakra (Muladhara Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?Kök çakra, omurganın tabanında, anüs ve cinsel organlar arasında bulunduğuna inanılan ilk ve birincil enerji kaynağı olarak tanımlanıyor. Kırmızı renk ve toprak elementi ile eşleştirilen bu çakranın, dünyaya bağlanma biçimini etkilediği düşünülüyor.

Kök çakranın hayatta kalma, hırs, bağımlılık ve istikrar duygularını kontrol ettiğine inanılıyor. Bu nedenle, dengesinin bozulması halinde insanın kararsız, temelsiz, hırssız, amaçsız, korkulu, güvensiz ve sinirli hissetmeye başlaması söz konusu olabiliyor. Kök çakra dengelendiğinde ise bu olumsuz duyguların yerini olumlu duygular alıyor. Böylece kişi kendisini kararlı, kendisinden emin, dengeli, enerjik, bağımsız ve güçlü hissedebiliyor.

2.2. Sakral Çakra (Svadhishthana Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

2.2. Sakral Çakra (Svadhishthana Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?Sakral çakra, alt karın bölgesinde, göbek deliğinin yaklaşık dört parmak altında bulunuyor ve turuncu renk ile sembolize ediliyor. Sakral çakranın cinsel enerjiden, yaratıcılıktan, sezgisellikten, öz değerden, empatiden ve şefkatten sorumlu olduğuna inanılıyor. Dengesiz olması durumunda duygusal patlamalara, manipülatif hislere, yaratıcılık eksikliğine ve saplantılı cinsel düşüncelere neden olduğu düşünülüyor. Sakral çakra dengelendiğinde ise kişi kendisini daha canlı, mutlu, pozitif, tatmin edici, şefkatli ve sezgisel hissedebiliyor.

2.3. Solar Pleksus Çakra (Manipura Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

2.3. Solar Pleksus Çakra (Manipura Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?Solar pleksus çakra, sarı renk ve ateş elementi ile karakterize edilmekte olup göğüs kafesiyle göbek arasında kalan mide bölgesinde bulunuyor. Sanskritçe adı olan Manipura, mücevherler şehri anlamına geliyor. Nitekim bu çakranın, yedi çakra arasındaki en parlak çakra olduğuna inanılıyor. Benlik saygısı, güven, ego, öfke ve saldırganlık gibi duygular ile karakterize edilen solar pleksus çakranın, hayatın kontrolünün kişinin kendisinde olduğunu hissetmesine yardımcı olduğu düşünülüyor.

Solar pleksus çakra dengesizliğinin, kendisini sindirim ve karaciğer sorunları ya da diyabet yoluyla fiziksel düzeyde gösterebildiği düşünülüyor. Duygusal düzeyde ise depresyon ve düşük benlik saygısı gibi olumsuzlukları ortaya çıkaracağına inanılıyor. Bu çakrayı dengeleyerek kişinin daha enerjik, kendisinden emin, üretken ve odaklanmış hissetmesinin mümkün olabileceği düşünülüyor.

2.4. Kalp Çakrası (Anahata Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

2.4. Kalp Çakrası (Anahata Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?Kalp çakrası, yeşil renk ve hava elementi ile özdeşleştiriliyor. Bu çakra adından da anlaşılacağı üzere kalp bölgesinde bulunuyor. Vücutta denge merkezi olarak görülen kalp çakrası, kişinin kendisine ve başkalarına karşı duyduğu şefkat, güven, tutku ve sevgi duyguları ile bağlantılı kabul ediliyor. Kalp çakrasının dengesiz olması halinde öfke, güven eksikliği, endişe, kıskançlık, korku ve karamsarlık gibi olumsuz duygulara yol açacağına inanılıyor. Bu enerji merkezini uyumlu hale getirmenin kişiyi daha şefkatli, ilgili, iyimser, arkadaş canlısı ve yüksek motivasyonlu kılacağı düşünülüyor.

2.5. Boğaz Çakrası (Vishuddha Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

2.5. Boğaz Çakrası (Vishuddha Çakra) Nedir, Özellikleri NelerdirBoğaz çakrası, boğazın alt kısmında (tiroid bezine denk gelen bölgede) bulunmakta olup mavi renk ve boşluk elementi ile eşleştiriliyor. Bu çakra kendini ifade etme, güven, ilham, inanç ve iyi iletişim kurma gibi yeteneklerle ilişkilendiriliyor. Boğaz çakrasındaki bir tıkanıklık çekingenlik, sessizlik, zayıflık hissi veya düşünceleri ifade edememe olarak deneyimlenebiliyor. Dengeli bir boğaz çakrasının ise hormonların akışını düzenlediğine ve içsel düşüncelerin olumlu bir şekilde konuşulmasına yardımcı olduğuna inanılıyor.

2.6. Alın Çakrası (Ajna Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

2.6. Alın Çakrası (Ajna Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?Alın çakrası, üçüncü göz çakrası olarak da biliniyor. Kaşların arasında bulunan bu çakra, çivit rengi ile temsil ediliyor ve herhangi bir element ile özdeşleştirilmiyor. Genellikle asanalar (yoga duruşları) esnasında odak noktası olarak kullanılan üçüncü göz çakrasının aklı, sezgileri, bilgeliği ve ruhsal gücü kontrol ettiğine inanılıyor. Dengesizliğinin ise migren ve bulanık görme gibi fiziksel sorunların beraberinde, başarıdan korkma ve egoistlik gibi ruhsal olumsuzluklara da sebep olabileceği düşünülüyor.

İnanışa göre alın çakrası aktif ve dengeli olduğunda insan hem ruhsal hem de duygusal olarak daha canlı ve kendisinden emin hissediyor. Bu sayede ayrıca, ölüm korkusunun da geride bırakılabileceği düşünülüyor. Bu da kişinin kendi kendisinin efendisi olarak, maddi şeylere karşı geliştirdiği her türlü bağımlılıktan kurtulmasını sağlıyor.

2.7. Taç Çakra (Sahastrara Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

2.7. Taç Çakra (Sahastrara Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?Taç çakra, omurga hizasındaki yedinci ve son ana enerji merkezini oluşturuyor. Başın tepesinde bulunan bu enerji merkezi, menekşe rengi ya da beyaz renk ile özdeşleştiriliyor. Taç çakranın da alın çakrası gibi kendisi ile karakterize edilmiş bir elementi bulunmuyor.

“Bin yapraklı nilüfer” çakrası olarak da bilinen taç çakra, ana çakraların manevi gücü en yüksek olanı kabul ediliyor. Bu çakra, kişinin kendi benliği de dâhil olmak üzere diğer insanlar ve evren ile olan ruhsal bağını temsil ediyor. Dengesizliğinin sürekli bir hayal kırıklığını, dış dünyadan kopukluğu, melankolik ve yıkıcı duyguları tetiklediği düşünülüyor. Taç çakrayı açmanın ise bilgeliğin kişinin benliğine akmasına ve evreni anlamlandırmasına yardımcı olacağına inanılıyor.

3. Çakralar Nasıl Açılır

3. Çakralar Nasıl AçılırHer çakranın kendisine özgü özellikleri olsa da, ruhsal dengeyi sağlamak için hepsinin sistemli bir şekilde beraber çalışması gerekiyor. Bu da birindeki tıkanıklığın ya da dengesizliğin, maddi ve manevi düzeyde her şeyi etkileyeceği anlamına geliyor. Yani fiziksel ve zihinsel esenlik, ancak yedi ana çakranın tamamen dengelenmesi ile hissedilebiliyor. Böylece kişinin kararları, duygu ve mantık açısından da dengeli bir hal alabiliyor.

Çakraların her birinin belirli bir frekans ve hızda döndüğü kabul ediliyor. Bu sıklık ile hızın ise beslenme, yaşam tarzı, düşünce kalıpları vb. çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebildiği düşünülüyor. Bunlardan birinde yaşanan bir dengesizliğin, pranaların (kozmik evrensel enerji) dağılımında sorunlar yaratmaya başlayacağına inanılıyor.

Çakraları açmaktan bahsedilirken, aslında prananın bedende baştan ayağa rahatça akacağı bir enerji kanalı açmaktan bahsediliyor. Çakraları açmak ve dengelemek için ise çeşitli yöntemler bulunuyor.

3.1. Beslenme

Çakralardaki dengesizliğin ana nedenlerinden birini de vücuttaki beş elementin (hava, su, ateş, toprak, boşluk) dengesizliği oluşturuyor. Doğru bir diyet uygulamanın, bu elementlerin dengelenmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

3.2. Asanalar

Asanalar, yani belirli kurallara göre yapılan duruşlar, yedi çakrayı canlandırarak onların işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca enerji akışının da yolunu açarak çakraların kendi kendilerini dengeleyebilmelerini sağlıyor.

3.3. Nefes alma

Nefes almak, vücuttaki prana akışını artırmaya yardımcı olarak temiz olmayan pranayı uzaklaştırıyor.

3.4. Meditasyon

Meditasyon, kişiyi negatif düşüncelerden uzaklaştırarak zihnin arınmasını sağlıyor.

*Bu sayfadaki hiçbir bilgi sağlık tavsiyesi niteliği taşımamakta olup sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Kaynaklar:
● Gretchen Stelter. ‘‘A Beginner’s Guide to the 7 Chakras and Their Meanings’’. Healthline.
● 2016. (çevrimiçi).
● Sara Lindberg. ‘‘What Are the 7 Chakras and How Can You Unblock Them?’’. Healthline. 2020. (çevrimiçi).
● Rachel Jacoby Zoldan. ‘‘Your 7 Chakras, Explained—Plus How to Tell if They’re Blocked’’. Well and Good. 2020. (çevrimiçi).
● Dan B.rennan. ‘‘What Are Chakras?’’. WebMD. 2021. (çevrimiçi).
● Ali İhsan Yitik. ‘‘Vedalar’’. TDV İslam Ansiklopedisi. C: 42. s. 593-594. 2012. (çevrimiçi).
● Ram Jain. ‘‘Complete Guide to 7 Chakras’’. Arhanta Yoga. 2019. (çevrimiçi).

Facebook'ta Paylaş x x Whatsapp'da Paylaş YAZDIR YORUMLAR
Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız yada üye olunuz.
KULLANICI YORUMLARI
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun.